Sanders & Steenhuis Bestuursrecht

 

Bezwarenkantoor / werkwijze

Flexibele inzet

Zowel tijdstip als dienstverlening in overleg te bepalen

 

Een flexibele opstelling van ons kantoor is een gegeven. Tot hoever onze dienstverlening zich uitstrekt, is aan u. Diverse opties zijn denkbaar. Wij leveren maatwerk en passen ons aan uw wensen aan. Wij kunnen het gehele proces voor u verzorgen, van het versturen van het eerste bericht van ontvangst tot en met de advisering aan het bestuursorgaan en de beslissing op bezwaar, maar ons ook beperken tot onderdelen. In sommige gemeenten wordt eerst een
pré-advies opgesteld voor de commissie, in andere gemeenten niet.

Het spreekt vanzelf dat wij ook diensten verlenen buiten de reguliere werktijden.

 

 

 

Door ervaring komen we snel tot de kern van de zaak

Wij hebben door de jaren heen zeer veel, op diverse soorten besluiten betrekking hebbende, bezwaarschriften behandeld. Hierdoor kennen we de materie goed, kunnen we ons snel de dossiers eigen maken en efficiënt de uiteindelijke adviezen en beslissingen opstellen.

De werkzaamheden ter voorbereiding en afhandeling van de hoorzittingen vinden zoveel

mogelijk vanuit ons kantoor plaats. Desgewenst behoort detachering bij uw gemeente tot

de mogelijkheden.