Sanders & Steenhuis Bestuursrecht

 

Bestuursrechtkantoor / werkwijze

Onze werkzaamheden hebben betrekking op:

 

Sanders & Steenhuis bieden gemeenten juridische of leidinggevende ondersteuning aan.

Op ad-hoc basis of voor langere of onbepaalde tijd. Het gaat om dienstverlening op maat.

Dat kan zijn vanuit ons kantoor of op het stad- of gemeentehuis. Ook is detachering mogelijk.

 

De werkzaamheden hebben betrekking op:

• Algemene juridische ondersteuning.

• Ruimtelijke ordening, waaronder projectbegeleiding en toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet.

• Het sociaal domein.

• Vergunningverlening en handhaving (onder andere bij calamiteiten).

• Vertegenwoordiging in rechte.

• Het voeren van onderhandelingen.

• Leidinggeven.

 

 

Een afzonderlijk onderdeel van Sanders & Steenhuis betreft de advisering naar aanleiding van bezwaarschriften, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning van commissies bezwaarschriften. Sanders & Steenhuis hebben hiervoor het Bezwarenkantoor voor gemeenten opgericht.