Sanders & Steenhuis Bestuursrecht

 

 

Wij stellen ons aan u voor

Het Bezwarenkantoor voor gemeenten is een klein kantoor met een beperkt aantal juristen, dat een jarenlange ervaring en gedegen kennis van de gang van zaken en een hoog kwaliteitsniveau heeft. Wij zien de omvang van ons kantoor als onze kracht. Een sterke teamgeest, zeer direct en veelvuldig overleg, verzekeren onze opdrachtgevers van een onderlinge vervangbaarheid en optimale communicatie. Er is sprake van een hechte samenwerking, die haar vruchten afwerpt.

 

 

Wie is wie

De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk door de oprichters van het kantoor plaatsvinden.

Wij zijn mr drs Machteld Sanders en mr Jos Steenhuis. Wij werken al meer dan twintig jaar samen. Wij zijn gespecialiseerd in het algemene bestuursrecht, maar hebben daarnaast ook gedegen kennis van omgevingsrecht, bijzondere wetgeving, gemeenterecht, openbare orde en veiligheid, sociale zekerheidsrecht, ambtenaren- en arbeidsrecht en juridische kwaliteitszorg.

Wij volgen de jurisprudentie op de voet en registreren deze in een eigen database.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door langdurige betrokkenheid bij gemeentelijke organisaties vinden wij snel onze weg.