Sanders & Steenhuis Bestuursrecht

 

Externe ondersteuning bij behandeling van bezwaren

 

Gemeenten hebben te maken met mondige burgers, die steeds vaker op de hoogte zijn en gebruik maken van het recht om bezwaar te maken tegen besluiten. Overigens niet op de laatste plaats doordat zij over de mogelijkheden steeds beter voorgelicht worden. In de Algemene wet

bestuursrecht zijn de regels voor een zorgvuldige behandeling van de bezwaarschriften

neergelegd. De indieners van bezwaarschriften hebben er recht op dat adequaat en nauwkeurig

wordt omgegaan met hun belangen. De gemeentelijke organisatie moet zich daarop inrichten.

Bezwaren kunnen intern worden behandeld of met tussenkomst van een externe adviseur of

commissie. Wij kunnen u ondersteunen bij de behandeling van bezwaren.

 

 

Situaties die de voortgang van de procedure en het tijdig beslissen in gevaar kunnen brengen zijn:

 

• U verwacht of wordt plotseling geconfronteerd met een overvloed aan bezwaren.

• U hebt achterstand in de behandeling van bezwaren.

• Er moet een extra vergadering van de commissie belegd worden.

• U wenst de continuïteit van uw dienstverlening te garanderen.

• Uw secretaris is tijdelijk niet beschikbaar.

 

In deze en andere gevallen kan ons kantoor uitkomst bieden. Wij ondersteunen (secretarissen

van) gemeentelijke bezwarencommissies of kunnen deze commissies vervangen.

Het behoeft geen betoog dat het inschakelen van een externe adviseur voordelen biedt.

 

 

Overigens kunnen we ook de behandeling van klachten voor u verzorgen.

Op het gebied van personele zaken werken wij niet alleen voor gemeenten en andere non profit organisaties, maar ook voor profit organisaties.